Maitri Milan Mahotsav

Powai - January 1-3, 2010

1
Powai Mandir (ISRC)
2
Powai Mandir (ISRC)
3
Gate to Maitri Milan Mahotsav
4
5
January 1, 2010 - Dinkar Uncle, Bharatbhai, Vashibhai welcome Kothari Swamiji and saints
6
Kothari Swamiji (Haridham)
7
Nirmal Swamiji (Samadhiala)
8
Aksharvihari Swamiji (Sankarda)
9
Kothari Swamiji, Nirmal Swamiji, Aksharvihari Swamiji
10
Haribhai Saheb (Manavadar)
11
Shantibhai Saheb (Anoopam Mission)
12
Hemantbhai thanks everyone for joining Maitri Milan Mahotsav
13
Inauguration of MMM
14
Inaugral Poojan Vidhi
15
16
Vinodbhai Purohit leads inaugural prayers
17
18
19
20
Bharatbhai welcomes Aksharvihari Swamiji
21
Vashibhai welcomes Nirmal Swamiji
22
Vashibhai welcomes Kothari Swamiji
23
24
Bharatbhai welcomes Haribhai Saheb
25
Bharatbhai welcomes Shantibhai Saheb