July 2009 with Swamiji and Saheb

51
52
53
54
55
56
57
Bapu, Dinkar Uncle, Vasantbhai, Pankajbhai
58
59
60
61
Suhrad
62
July 12: Aswinbhai (UK) visits the Des Plaines Mandir
63
Shainaben (UK)
64
Jain Mandir: Parshwanath Bhagwan
65
Jain Mandir: Mahavir Swami
66
Jain Mandir: Rushabdev Bhagwan
67
Jain Mandir: Kal Bhadra
68
Jain Mandir: Ghantakaran Mahavir
69
July 12: Gurupoornima Celebration
70
Graced by Guruprasad Swamiji and Gunagrahak Swamiji
71
72
With Mahendralal, Govindbhai, and Himanshubhai
73
Dr. C.M., Gunagrahak Swamiji, Guruprasad Swamiji, Dinkar Uncle
74
75